Select Page

IMPACT SESSIES

 

Impact Sessies zijn creatieve brainstormsessies waarin gemeente, burger en professional elkaar ontmoeten rond actuele maatschappelijke opgaven.

De sessies zijn gericht op het faciliteren van innovatieve denkrichtingen, nieuwe handelingsperspectieven en oplossingen en  het maken van een actieplan met concrete stappen voor de volgende dag/week en langer. Met namen en gegevens erbij van mensen en organisaties die hierbij kunnen helpen. Impact Sessies zijn ontstaan bij Stadslab Leiden als Stadssessies. Deze sessies worden met name gefaciliteerd door Lot en Annet.

Voor meer informatie of om een sessie te boeken mail lot@impactlab.nu of annet@impactlab.nu

THEORY U

 

Met impact lab werken we graag met de principes uit de Theory U, waarin het gaat om het vertragen en het verbinden met dat wat voor een ieder essentieel is.  Luisteren met een open mind, een open hart en een open wil, loslaten van oude patronen en laten komen van dat wat zich aandient.  We maken hierbij gebruik van reflectieve oefeningen en creatieve werkvormen.

Vanuit Impact Lab geeft Dorien o.a. de workshop “Welke impact wil jij realiseren?” en begeleidt zij de MOOC live sessies vanuit MIT Boston over Theory U.

Meer weten over of doen met de principes van Theory U? binnen je project of organisatie? Neem contact op met Dorien@impactlab.nu

IMPACT ACCOUNTING

 

Impact accounting gaat over het verschil maken dat je wilt maken, over koers bepalen, reflecteren en bijsturen, over accountable zijn voor wat je doet. Over mensen, verhalen en cijfers. Over methodisch werken en professionaliseren. Omdat je zo groot mogelijke impact wilt hebben.

Met behulp van een startsubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en in samenwerking met Noorderwind heeft Annet de online tool ‘Impact Accounting Online’ ontwikkeld. Hiermee kan sociale en maatschappelijke impact op een gestructureerde en tegelijk flexibele manier zichtbaar, meetbaar en/of aannemelijk gemaakt worden.

Klik hier voor meer informatie en/of mail Annet via  annet@impactlab.nu (ook voor workshops en lezingen over impact)

KERNTEAM

Lot Vegter adviseert overheden in burgerparticipatie trajecten. Een belangrijke kwaliteit die zij hiervoor inzet is het tot de kern komen en patronen zien en aan het licht brengen, zodat ze kunnen transformeren. Voor Impact Lab faciliteert zij Impact Sessies. In haar eigen woorden: “Ik hou mij bezig met sociale innovatie en leiderschapsontwikkeling. Dit doe ik door het geven van training en coaching en het opzetten van sociaal maatschappelijke initiatieven. Ik geloof in diepe transformatie in mens en maatschappij vanuit eenheid en bewustwording in onszelf en de wereld. ”

Lot op Linkedin

Lot op Facebook

lot@impactlab.nu

Lot Vegter

Founder, Impact Lab

Dorien vindt het belangrijk dat mensen werk maken van wat hen raakt, zodat we met elkaar een positieve bijdrage leveren aan de wereld. In haar eigen woorden: ” Ik vind het belangrijk dat mensen doen wat bij hen past en dat ze gezien en gewaardeerd worden. Aandacht en respect hebben voor elkaar en het laten zijn van verschillen, zijn hierbij voor mij belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets heeft wat hem of haar uniek maakt. Door goed aan te sluiten bij ieders verhaal, te luisteren tussen de regels door en vragen te stellen, help ik om iemands drijfveren helder te krijgen, talenten verder te ontwikkelen en doelen te realiseren.” 

Dorien op Linkedin

Dorien op Facebook

dorien@impactlab.nu

Dorien Trommel

Kernteam , Impact Lab

Het is de missie van Annet om met changemakers, sociaal ondernemers en ‘social rebels’ zo groot mogelijk verschil te (blijven!) maken. Binnen Impact Lab doet zij dat door het faciliteren van Impact Sessies en Impact Accounting “Hierbij gaat het niet alleen over cijfers. Het gaat over het verschil dat je wilt maken en wat er voor nodig is om dat te (blijven) doen. Over koers bepalen, reflecteren en bijsturen, op een gestructureerde en tegelijk flexibele manier. Drie belangrijke thema’s die hierbij aan de orde komen zijn people, planet en profit. Want wil je je interventie succesvol, duurzaam en niet eenmalig laten zijn is het belangrijk alle drie mee te nemen in je impact accounting.

Annet op Linkedin

Annet op Facebook

annet@impactlab.nu

Annet Struik

Founder, Impact Lab

Katrien houdt zich vooral bezig met oplossen wat sociaal ondernemers tegenhoudt om het verschil te maken dat ze willen maken.  Ze helpt ze hun mindset te veranderen en innerlijke blokkades op te ruimen. “Ik vind het belangrijk om te zorgen dat changemakers niet burn out raken, maar vol energie zijn. Juist betrokken mensen lopen een verhoogd risico op burnout. Omdat ze gefocust zijn op het groter geheel en het verschil dat ze willen maken raken ze zichzelf nog wel eens uit het oog. En dat gaat me aan het hart!” Wil je (ook preventief!) met het thema burnout aan de slag? Mail dan katrien@impactlab.nu

Katrien op Facebook

Katrien op Linkedin

Katrien Visser

teamlid, Impact Lab

Impact Lab heeft een groot netwerk van experts, vrijdenkers en creatieve geesten om in te schakelen bij haar verschillende projecten. Echte ‘Leienaars’, maar ook mensen uit de rest van het land en uit het buitenland.

Wie we ook inschakelen om ons kernteam aan te vullen, dit kun je so wie so van een Impact Lab professional verwachten: Hij/zij is betrokken, professioneel, integer, gericht op het maken van sociale en maatschappelijke impact en… gewoon een fijn persoon.

Voel jij je tot ons aangetrokken en zie je een mogelijkheid tot samenwerken? Neem dan vooral contact met ons op!

mail ons via info@impactlab.nu of stuur een van onze teamleden een persoonlijke mail

Stuur ons een bericht (of een email via info@impactlab.nu)

2 + 1 =

VOLG ONZE FACEBOOK PAGINA OF SLUIT JE AAN BIJ ONZE COMMUNITY OP FACEBOOK

IMPACT LAB HEEFT ONDER ANDERE GEWERKT MET EN VOOR: